Slave/Slavinde kontrakt / BDSM kontrakt

Slaven eller Slavinden:
§ 01 – Slaven/Slavinden lover, på alle områder, total underkastelse af Herskerinden/Herren.
§ 02 – Der er ingen grænser af sted, tid og situation hvor Slaven/Slavinden må nægte Herskerinden/Herren noget, med mindre andet er aftalt med Herskerinden/Herren .
§ 03 – Slaven/Slavinden erkender at Hans/hendes krop og sjæl, tilhører hans/hendes Herskerinde/Herre.
§ 04 – Slaven/Slavinden indvilger i, efter bedste evne, at behage sin Herskerinde/Herre, da han/hun kun eksisterer for, at tilfredsstille sin Herskerindes/Herres lyster.
§ 05 – Slaven/Slavinden accepterer enhver afstraffelse, som Herskerinden/Herren beslutter sig for at give, uanset om den er fortjent eller ej.
§ 06 – Slaven/Slavinden må aldrig søge en anden Herskerinde/Herre, sexpartnere eller andre S/M og BDSM-relaterede personer, med mindre andet er aftalt med Herskerinden/Herren.
§ 07 – Slaven/Slavinden skal til hver en tid være uden kønsbehåring, medmindre andet aftales.
§ 08 – Benene må ikke lægges over kors, med mindre andet er aftalt med Herskerinden/Herren.
§ 09 – Slaven/Slavinden skal til alle tider være tilgængelig og uden undertøj og bar røv/trusseløs, med mindre andet er aftalt med Herskerinden/Herren.
§ 10 – Onani er ikke tilladt, med mindre andet er aftalt med Herskerinden/Herren .
§ 11 – Orgasme er ikke tilladt, med mindre tilladelse er indhentet hos Herskerinden/Herren.
§ 12 – Herskerinden/Herren kan til en hver tid vælge hvilken påklædning Slaven/Slavinden skal have på.
§ 13 – Efter hver afstraffelse Slaven/Slavinden modtager, skal han/hun højt og tydeligt takke Herskerinden/Herren.
§ 14 – Ved modtagelse af slag/smæk/pisk, skal Slaven/Slavinden højt og tydeligt tælle slagene.
§ 15 – Slaven/Slavinden skal altid være positiv over for nye tiltag, som Herskerinden/Herren kunne finde fornøjelse i.
§ 16 – Slaven/Slavinden vil aldrig blive udsat for dyr eler børn. Her kan yderlige komme tilføjelser alt efter Herskerindens/Herrens ønsker.

Herskerinden/Herren :
§ 01 – Herskerinden/Herren accepterer Slaven/Slavinden som sin ejendom. Og lover at gøre alt for at passe godt på ham/hende og sørge for hans/hendes velbefindende.
§ 02 – Herskerinden/Herren vil beordre ham/hende, træne ham/hende og afstraffe ham/hende som Slave/Slavinde.
§ 03 – Da det nu er Herskerinden/Herren der ejer Slavens/Slavindens krop. Er det dermed også hans/hendes ansvar at passe så godt på den, at den ikke udsættes for nogen form for varig beskadigelse.
§ 04 – Vælger Herskerinden/Herren at lade tredje person straffe Slaven/Slavinden, sker det under Herskerindens/Herrens fulde ansvar.

Ændring af denne Slave Kontrakt / BDSM Kontrakt / SM kontrakt:
§ 01 – Denne kontrakt kan ikke ændres, medmindre både Herskerinden/Herren og Slaven/Slavinden bliver enige om det.
§ 02 – Såfremt kontrakten bliver ændret, skal alle ændringer nedskrives, dateres og underskrives.
Opsigelse af denne Slavekontrakt / BDSM Kontrakt / SM kontrakt:
§ 01 – Herskerinden/Herren kan til en hver tid, annullere denne kontrakt.
§ 02 – Denne kontrakt kan ikke opsiges, medmindre sygdom, eller Herskerinden/Herren og Slaven/Slavinden er enige.


Slavens/Slavindens Underskrift:
Jeg har læst og er fuldstændig indforstået med indholdet i denne kontrakt. Jeg indvilger og accepterer Herskerindens/Herrens ønske om at eje min krop og sjæl. Jeg forstår, at jeg vil modtage ordre, blive trænet og afstraffet som en Slave/Slavinde. Jeg er klar, over at dette betyder, at jeg skal gøre mit yderste for at leve op til min Herskerindes/Herres ønsker og behov.

Underskrift:_____________________________ Dato:___________________


Herskerindens/Herrens Underskrift:
Jeg har læst og fuldstændig forstået denne kontrakt i sin helhed. Jeg acceptere at denne Slave/Slavinde, med krop og sjæl, er min ejendom. Og at jeg skal gøre alt hvad der står i min magt, for at passe på ham/hende. Jeg vil sørge for hans/hendes velbefindende og beordre ham/hende, træne ham/hende og afstraffe ham/hende som Slave/Slavinde. Jeg er fuldstændig klar over mit ansvar med dette arrangement og lover at ingen alvorlig skade vil blive tilført Slaven/Slavinden. Så længe hun er min ejendom, medmindre andet aftales.

Underskrift:_____________________________ Dato:___________________


Slavens/Slavindens officielle anmodning om accept:

Jeg,____________ beder oprigtigt og uden fordomme om, at _______________ vil accepterer, at min vilje underkastes hendes/hans og at hun/han vil tage mig i sin varetægt og guide mig, således at vi i fællesskab kan vokse sammen i kærlighed, tillid og gensidig respekt.
Opfyldelsen af hendes/hans lyster, ønsker og behov, er sammenfaldende med mine ønsker om, som submissiv, at glæde hende/ham. Til dette formål, tilbyder jeg, at han kan benytte min tid, mine talenter og evner.
Forinden tilspørger jeg dog i ydmyghed, om hun/han, som min herskerinde/Herre, kan og vil acceptere ejerskabet af min krop, til tilfredsstillelse og forhøjelse af vores seksuelle, åndelige, følelsesmæssige og intellektuelle behov. For at effektuere dette, vil hun/han kunne gøre ubegrænset brug af min krop, uanset tid og sted. Foran enhver: at tjene eller blive brugt, alt efter hvad hun/han som Herskerinde/Herre måtte bestemme og ønske.
Jeg tilspørger, om hun/han vil guide og oplære mig, i enhver seksuel, åndelig, eller offentlig relateret sammenhæng, både sammen med. Eller adskilt fra hende/ham, på en sådan vis, at jeg fortsætter med at udvikle mig som menneske.
Jeg beder om, at _____________ som min Herskerinde/Herre, vil anvende sine rettigheder; til at præge og forme mig, assistere mig i at vokse, i styrke, karakter, tillid og væsen, og at hun/han fortsat vil hjælpe mig med, at udvikle mine kunstneriske og intellektuelle evner, og med et formål at blive den perfekte Slave/Slavinde.
Til gengæld for dette, lover jeg:
– At adlyde hendes/hans ordrer efter mine bedste evner.
– At gøre mit yderste for, at tilsidesætte følelser som skyld og skam, samt alt andet, der måtte forhindrer mig i at tjene hende/ham, eller forhindre min submissive side i at vokse.
– Altid at opretholde en åben og ærlig kommunikation.
– At fortælle om mine tanker, følelser, og lyster uden tøven eller skamfuldhed.
– At informere hende/ham om lyster og behov, i tillid til hendes/hans dømmekraft og viden om, at hun/han alene vil tage stilling til, om og hvordan, disse skal opfyldes eller ej.
– At bestræbe mig på at bevare et positivt livssyn og have realistiske forventninger og mål.
– At arbejde i fællesskab på, at forblive et glad og selvstændigt menneske.
– At modarbejde negative sider i min personlighed og ikke lade min usikkerhed forhindrer udførslen af disse retningslinier.
Jeg ______________ bønfalder om, at denne gave vil blive opfattet i den ånd af tillid, omsorg, respekt og hengivenhed, der ligger bag, og i overbevisning om, at både bestemmelser og udførelse vil ske med klarhed og forståelse for dets betydning.
Skulle en af parterne finde, ikke at være tjent med denne aftale, eller føle forpligtelsen som en byrde, eller af enhver anden årsag ønske at ophæve forholdet, kan dette gøres ved mundtlig tilkendegivelse overfor den anden, helt i overensstemmelse med denne aftales frivillige indgåelse. Vi forstår begge at ophævelsen af aftalen, betyder ophør af bestemmelserne og udførelse i denne aftale. Men ikke ophør af vores forhold som venner og elskede. Hvis aftalen ophører, lover vi begge, åbenlyst og kærligt, at begrunde og forklare for den anden. Hvorfor, samt hvilke nye behov, der er opstået.
Denne aftale har til formål at sikre, at vores forhold til stadighed udvikles og er indgået i kærlig ånd og i fuld enighed mellem dominant og submissive.
Jeg _________________ overgiver ydmygt min submissive side, til ________________i henhold til ovenstående vilkår på denne ____ dag i måneden___________ i året _____________
Jeg ___________________ accepterer at tage ______________ i min varetægt og anvende mine rettigheder som Herskerinde/Herre i henhold til ovenstående vilkår på denne ____ dag i måneden___________ i året _________
For tidsrummet fra den / år___ til og med den / år____
Jeg vil stå til fuld rådighed, samt betjene og lystre min Herskerinde/Hersker, både hvad angår almindelig omgang med Herskerinden/Herskeren alene eller i selskab med andre, (100% anonymt og således, at ingen uindviede umiddelbart kan tyde vores kontrakt.). Samt stå til rådighed for min Herskerindes/Herskers perverse – vulgære – ydmygende og dominante lyster.
Jeg tager for givet, at min Herskerinde/Hersker til tider vil betjenes af mig, og påregner ligeledes at blive omtalt meget ydmygende og krævende. Modvilje, tøven, usømmelig optræden, samt andre former for tilkendegivelser uden forudgående tilladelser fra min Herskerinde/Hersker er forbudt, og vil medføre, selvfølgelig absolut retfærdige, ydmygende og hårde straffe som: Hård opdragelse, pisk, eksperimentering med mine kønsdele. Samt blive fastlænket i forskellige stillinger, også således at min Hersker frit kan betjene sig af min krop og påføre mig den fornødnue straf.
Jeg skal (vil) til hver en tid bære den påklædning, jeg bliver befalet, samt være villig til at blotte mine kønsdele m.m.. Ligegyldigt hvor og hvornår jeg bliver beordret.
Hvis jeg får lov til at tage med i byen, ud for at danse eller lignende. Skal jeg være til fri disposition for min Herskerinde/Hersker, samt være tilrådighed for andre M eller K, som KUN min Herskerinde/Hersker udvælger. Således at min Herskerinde/Hersker hvor, hvornår hun/han har lyst. Kan blive betjent og tilfredsstillet seksuelt både psykisk og fysisk.
Skulle min Herskerinde/Hersker skaffe sig forskellige former for liderlige og submissive/dominerende bekendtskaber, som savler for at leje, eller blot benytte sig af en liderlig mær/luder eller Slavetøz. Skal jeg omgående adlyde, også når min Herskerinde/Hersker ønsker at fremvise mine kønsdele.
Hvis min Herskerinde/Hersker ønsker at se bekendtskab/er misbruge mig seksuelt, skal jeg være til rådighed, og omgående sprede ben, således at mine kønsdele/åbninger er til fri afbenyttelse for seksuelt misbrug m.m. Dette kan foregå i hjørnet af en restaurant eller tilstødende, på offentligt toilet, parkeringsplads, i en skov eller steder. Hvor der kan være chancer for at blive set eller hørt. Eller det kan ske ved særlige lukkede arrangementer/fester for særligt udvalgte og inviterede.
Absolut 100% gensidig ærlighed og diskretion samt respekt for grænser. Det påhviler hans/hendes Herskerinde/Hersker samt de ansvarlige at drage omsorg for enhver form for sikkerhed forbundet med slavens/tøzens afbenyttelse.

Slaven/tøzens borgerlige navn : ________________________________